Спореди ги уредите
Важна информација: IQOS не е без ризик и ослободува никотин, кој предизвикува зависност. Само за полнолетни.