Loading...
*
*
*
close

Споредете ги IQOS производите

Карактеристики
Основни бои
Основни елементи на уредот
Дизајн и карактеристики

*Во рамки на оптималната работна температура.

****Времето за полнење на држачот за патрони на IQOS 3 DUO е во просек 1 мин. и 50 сек. за полнење од 0 на можност за 1 употреба, 3 мин. и 25 сек. за полнење од 1 на можност за 2 употреби, 5 мин. и 15 сек. за полнење од 0 на можност за 2 употреби. Првото целосно полнење на држачот за патрони IQOS 3 DUO трае 10 мин. и 5 сек. Времето за полнење на држачот за патрони може да зависи од условите на употреба, како што се животниот век на батеријата, условите на околината (временските услови) и употребата на уредот.

Карактеристики
Основни бои
Основни елементи на уредот
Дизајн и карактеристики

*Во рамки на оптималната работна температура.

****Времето за полнење на држачот за патрони на IQOS 3 DUO е во просек 1 мин. и 50 сек. за полнење од 0 на можност за 1 употреба, 3 мин. и 25 сек. за полнење од 1 на можност за 2 употреби, 5 мин. и 15 сек. за полнење од 0 на можност за 2 употреби. Првото целосно полнење на држачот за патрони IQOS 3 DUO трае 10 мин. и 5 сек. Времето за полнење на држачот за патрони може да зависи од условите на употреба, како што се животниот век на батеријата, условите на околината (временските услови) и употребата на уредот.