ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ

ФМИ нуди разновиден избор на квалитетни, научно докажани тутунски производи што не согоруваат, а коишто се многу подобар избор од обичните цигари. Нашата визија е дека еден ден тутунските производи што не согоруваат ќе ги заменат цигарите.

 • • Пушењето цигари предизвикува сериозни заболувања и зависност. Без сомнеж, најдобрата одлука на секој пушач е целосно да прекине да консумира тутун и никотин.
 • • Тутунските производи што не согоруваат на ФМИ се наменети за возрасни пушачи коишто инаку би продолжиле со пушење или со употреба на други никотински производи.
 • • Ние не ги нудиме тутунските производи што не согоруваат на ФМИ на луѓе што никогаш не користеле тутунски или никотински производи или на луѓе што престанале да користат тутунски или никотински производи. Нашите тутунски производи што не согоруваат не се алтернатива за откажување од пушењето цигари и не се наменети како помагала за откажување од пушење.
 • • Малолетници не треба воопшто да консумираат тутун или никотин во ниту една форма.
 • Овде може да прочитате повеќе за Добрите практики за префрлање од пушење цигари на тутунски производи што не согоруваат.

Безбедносни напомени и упатства

Тутун и никотин

 • • Патроните што се користат со уредите IQOS™ и lil™ содржат никотин којшто предизвикува зависност.
 • • Уредите IQOS и lil не се без ризик. Најдобар начин за намалување на здравствените ризици што се поврзуваат со тутун и никотин е целосно да се престане со нивна употреба.
 • • Некои корисници на производи што содржат никотин може да доживеат абдоминална болка, болка во градите, чувство на гушење, кашлица, отежнато дишење, вртоглавица, сува уста, суво грло, гингивитис, главоболка, малаксаност, затнат нос, гадење, иритација на устата, силно срцебиење, иритација на грлото и повраќање.
 • • Луѓе кои имаат или се под ризик од срцеви заболувања, луѓе кои се дијабетичари, епилептични или се соочуваат со напади не треба да користат производи што содржат никотин.
 • • Производи што содржат никотин не треба да се користат за време на бременост или доење. Доколку сте трудна, доите или мислите дека сте трудна, треба целосно да се откажете од употреба на тутун и никотин.
 • • За да се престане со пушење или за преминување на IQOS и lil и нивните соодветни патрони или други производи што содржат никотин, може ќе биде потребно приспособување на дозирањето на одредени лекови (на пр. теофилин, клозапин, ропинирол).
 • • Ако имате прашања дали треба да користите IQOS и lil во врска со постоечка здравствена состојба, консултирајте се со медицинско лице.

Употреба на патрони

Употребувајте само:

  • ✓ IQOS 3 DUO™ или уреди од постара генерација со патрони HEETS™,
  • ✓ lil SOLID™ со патрони Fiit™,
  • ✓ IQOS ILUMA™ со патрони TEREA™
 • • Уредот IQOS или lil не смеете да го користите со цигари или слични производи. На тој начин може да дојде до повреда.
 • • Не изменувајте ги патроните HEETS и Fiit на ниту еден начин и не додавајте никакви супстанции во патроните HEETS или Fiit. На тој начин може да дојде до повреда.
 • • IQOS ILUMA™ уредите се користат исклучиво со посебно дизајнирани патрони. Не ги користи IQOS ILUMA™ уредите со патрони наменети за претходните IQOS генерации.

Пред употреба на производот, корисниците треба да ги прочитаат сите Безбедносни напомени и упатства, коишто содржат важни безбедносни информации во врска со употребата на производот.

Намалување на капацитетот на батеријата

Уредите IQOS и lil SOLID, вклучително и држачите, имаат литиум-јонска батерија. Литиум-јонската батерија во уредите е потрошна компонента чијшто капацитет се намалува со употребата и староста. Ова е природен процес вообичаен за сите литиум-јонски батерии што се полнат. Како што старее батеријата, така активните состојки во неа стануваат помалку способни да ја задржат енергијата, што резултира со трајно намалување на максималниот капацитет на батеријата и употребливата енергија. Покрај тоа, активните состојки стануваат помалку ефикасни во испораката на енергија, што резултира со намалување на способноста на батеријата да обезбеди доволно моќност за работа на компонентите на електронскиот уред. Како резултат на тоа, каде што е релевантно, времетраењето на едно искуство може да изгледа пократко, бројот на повлекувања или искуства со едно полнење може да изгледа помал, втората последователна употреба може да биде пократка или да ја нема или некои карактеристики на уредот.

Батеријата е хемиски систем за којшто се потребни одредени температурни опсези за време на полнењето и празнењето за да работи оптимално и за намалувањето на капацитетот на батеријата во текот на нејзиниот животен век да се сведе на минимум. Иако вашиот уред има специфичен опсег на работа во рамките на којшто уредот ќе функционира, работата на екстремните краеви на овој опсег побрзо ќе го намали капацитетот на батеријата. Вашиот уред доаѓа со приспособен софтвер за контрола на параметрите за полнење со цел да го зголемите животниот век на уредот. Овие алгоритми можат да го поддржат траењето на животниот век на батеријата, но не можат целосно да ги ублажат нормалните механизми за стареење на литиумските батерии. Работата со високи и ниски температури на вашиот уред ќе го забрза природното намалување на капацитетот на батеријата. Дури и ако не го користите уредот, батериите содржат хемиски системи чијшто капацитет може да се намали со тек на времето. Со цел да се забави процесот на намалување на капацитетот на батеријата, препорачуваме да го полните уредот во препорачаната температурна зона, да не го држите испразнет подолг временски период и да користите кабли за полнење и адаптери за напојување што доаѓаат заедно со уредот според упатствата за корисникот.

Прочитајте повеќе важни информации во делот на FAQ тука.

Комуникација со потрошувачите ќе најдете низ веб-локацијата и на други места за контакт коишто произлегуваат од следниве извори за производи IQOS:

Испитувањата* покажуваат дека задоволството кај лицата кои целосно преминале на IQOS е слично со она кај оние кои продолжиле со пушење цигари.

*Извор: 3-месечни клинички испитувања спроведени во САД и Јапонија со 160 возрасни пушачи во реални услови (амбулантски).

IQOS нема негативно влијание врз квалитетот на воздухот во затворени простории.*

*Извор: Испитување на ФМИ спроведено со ISO стандарди со симулација на реални сценарија и врз основа на ограничувања на вредностите воспоставени од постоечки упатства за квалитет на воздухот.

IQOS емитува 95 % помалку штетни хемикалии во споредба со цигарите.*

*„95 % помалку“ претставува просечни намалувања на нивоата на низа штетни хемикалии (не вклучувајќи никотин) во споредба со чадот од референтна цигара. Видете во делот „Важни информации“ на IQOS.com

ЦИГАРИТЕ СОЗДАВААТ КАТРАН - IQOS НЕ СОЗДАВА КАТРАН

IQOS генерира аеросолен талог којшто значително се разликува од катранот и се состои од значително пониско ниво на штетни хемикалии.* Целосното преминување на IQOS е помалку штетно од продолжувањето со пушење.**

*Просечно намалување на нивоата на низа штетни хемикалии (не вклучувајќи никотин) во споредба со чадот од цигарите.

**Извор: Врз основа на целокупните докази што се достапни за IQOS во споредба со продолжувањето со пушење.

ЦИГАРИТЕ СОЗДАВААТ ГОЛЕМИ КОЛИЧИНИ ЈАГЛЕРОДЕН МОНОКСИД - IQOS НЕ.

Цигарите го горат тутунот, при што се создава голема количина на јаглероден моноксид. IQOS не го гори тутунот, создава во просек 98 % помалку јаглероден моноксид (CO) и значително пониско ниво на други штетни хемикалии во споредба со цигарите.*

*Извор: Ги измеривме нивоата на одредени штетни хемикалии кои имаат приоритет за пријавување од познати јавни здравствени организации и тие се намалени во просек за 95 % во споредба со чадот од цигарите (не вклучувајќи никотин).

Над 13,9 милиони возрасни пушачи престанале да горат тутун и започнале да го загреваат со IQOS.*

*Извор: Финансиски извештаи на ФМИ или проценки, панели на корисници на IQOS и истражувања на пазарот спроведени од ФМИ. Состојба заклучно со март 2021 година. Корисници на IQOS кои целосно се откажале од цигарите и кај коишто патроните PMI HeatSticks се застапени со најмалку 70 % во нивната потрошувачка на загреан тутун во изминатите 7 дена.

Секој ден, илјадници возрасни пушачи ширум светот престануваат да го горат тутунот и започнуваат да го загреваат со IQOS.*

*Извор: Состојба заклучно со март 2021 година. Ексклузивни корисници на „Heat-Not-Burn“ (Загревање, не горење) кои користат патрони PMI HeatSticks најмалку 70 % во потрошувачката на загреан тутун во изминатите 7 дена. Финансиски извештаи на ФМИ или проценки, панели на корисници на IQOS и истражувања на пазарот спроведени од ФМИ.

IQOS е број 1 производ за загревање тутун.*

Комуникација со потрошувачите ќе најдете низ веб-локацијата и на други места за контакт коишто произлегуваат од следниве извори за производи lil:

lil SOLID создава помалку миризба од цигарите.*

lil SOLID остава помалку траен мирис во воздухот и во околината за разлика од цигарите.*

lil SOLID остава помалку траен мирис на рацете, косата и облеката за разлика од цигарите.*

*Извор: Испитување спроведено во Русија со 326 возрасни пушачи и корисници на загреан тутун, септември 2020 г.

lil SOLID Ez емитува значително пониски нивоа на штетни хемикалии во споредба со цигарите.*

lil SOLID Ez во просек емитува 95 % нивоа на штетни хемикалии во споредба со цигарите.

*Извор: Намалување на нивоата на низа штетни хемикалии (не вклучувајќи никотин) во споредба со чадот од референтна цигара. Видете во делот „Важни информации“ на IQOS.com.

Важна информација: Овој производ не е без ризик, ослободува никотин кој предизвикува зависност. Само за полнолетни.