ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ

Добри практики за конверзија за производите без чад на ФМИ

ФМИ нуди различни квалитетни, научно поткрепени производи без чад, кои се многу подобар избор од континуираното пушење. Нашата визија е дека нашите производи без чад еден ден ќе ги заменат цигарите.

 • 1. Пушењето цигари предизвикува сериозни болести и предизвикува зависност. Без сомнение, најдобрата одлука што може да ја донесе секој пушач е целосно да се откаже од употребата на тутун и никотин.
 • 2. Малолетните лица не треба да користат тутун или никотин во која било форма.
 • 3. Производите без чад на ФМИ се за возрасни кои инаку би продолжиле да пушат или да користат други никотински производи.
 • 4. Не ги нудиме производите без чад на ФМИ на луѓе кои никогаш не користеле тутун или никотински производи или кои се откажале од употребата на тутун и никотински производи. Нашите производи без чад не се алтернативи за одвикнување и не се дизајнирани како помагала за откажување.
 • 5. Производите без чад на ФМИ не се без ризик и содржат никотин, кој предизвикува зависност. Меѓутоа, префрлањето на производ без чад е подобар избор отколку да продолжите да пушите.
 • 6. Ги поддржуваме нашите возрасни корисници на производи без чад во нивното патување до целосна конверзија преку едукација и насоки.
 • 7. За потрошувачите да ги искусат придобивките од производите без чад, тие мора целосно да се префрлат и трајно да се откажат од пушењето.
 • 8. Ги информираме потрошувачите за сите релевантни безбедносни информации за нашите производи без чад.

Безбедносни напомени и упатства

Тутун и никотин

 • • Патроните кои се користат со IQOS™ и lil™ содржат никотин, кој предизвикува зависност.
 • • IQOS и lil не се без ризик. Најдобар начин да се намалат здравствените ризици поврзани со тутунот и никотинот е целосно да се откажете од употребата на тутун и никотин.
 • • Некои корисници на производи кои содржат никотин може да доживеат абдоминална болка, болка во градите, чувство на гушење, кашлица, отежнато дишење, вртоглавица, сува уста, суво грло, гингивитис, главоболка, малаксаност, затнат носот, гадење, иритација на устата, палпитации, иритација на грлото и повраќање.
 • • Производите што содржат никотин не треба да ги користат луѓе кои имаат или се изложени на ризик од срцеви заболувања, дијабетичари, епилептични или доживуваат напади.
 • • Производите што содржат никотин не треба да се користат за време на бременост или за време на доењето. Ако сте бремени, доите или мислите дека сте бремени, треба целосно да се откажете од употребата на тутун и никотин.
 • • Престанувањето со пушење или префрлањето на IQOS, lil, и нивните соодветни патрони со тутун кој не согорува или мешунки или други производи што содржат никотин може да бара прилагодување на дозирањето на одредени лекови (на пр. теофилин, клозапин, ропинирол).
 • • Ако имате прашања за тоа дали треба да користите IQOS или lil, со постоечка здравствена состојба, консултирајте се со здравствен работник.

Употреба на патрони

 • • Користете само:
  • ✓ IQOS 3 DUO™ или уреди од претходната генерација со HeatSticks патрони,
  • ✓ IQOS ILUMA™ со специјално дизајнирани патрони,
  • ✓ lil SOLID™ 2.0 со соодветни патрони од несогорлив тутун,
  • ✓ lil SOLID Ez™ со соодветно дедицирани патрони од несогорлив тутун
 • • Никогаш не користете IQOS или lil уреди со цигара или слични производи. Тоа може да предизвика повреда.
 • • Не ги модифицирајте патроните од несогорлив тутун на кој било начин и не додавајте каква било супстанца на истите. Тоа може да резултира со повреда.
 • • Уредите IQOS ILUMA™ се користат исклучиво со специјално дизајнирани патрони. Не користете IQOS ILUMA™ уреди со патрони наменети за претходните генерации на IQOS.

Пред употреба на производот, корисниците треба да ги прочитаат целосните безбедносни напомени и упатства, кои содржат важни безбедносни информации за употребата на производот.

Намалување на капацитетот на батеријата

Уредите IQOS, lil SOLID, lil SOLID Ez, вклучувајќи ги и држачите, содржат литиум-јонска батерија. Литиум-јонската батерија во уредите е потрошна компонента која се деградира со користењето и староста. Ова е природен процес заеднички за сите литиум-јонски батерии што се полнат. Како што старее батеријата, активните состојки во батеријата стануваат се помалку способни да ја задржат енергијата, што резултира со трајно намалување на максималниот капацитет на батеријата и употребливата енергија. Покрај тоа, активните состојки стануваат помалку ефикасни во испораката на енергија, што резултира со намалување на способноста на батеријата да обезбеди доволно енергија за функционирање на компонентите на електронскиот уред. Како резултат на тоа, онаму каде што е релевантно, времетраењето на искуството може да изгледа дека е пократко, бројот на вдишувања или искуства со едно целосно полнење може да се чини дека е помал, второто последователно користење може да биде пократко или да недостасува, или некои функции на уредот, како на пр. автоматско стартување или двојно допирање за држачот IQOS ILUMA, може да не работи.

Батеријата е хемиски систем кој бара одреден опсег на температура за време на полнење и празнење за да работи оптимално и да ја минимизира деградацијата на капацитетот на батеријата во текот на нејзиниот животен век. Иако вашиот уред има специфичен опсег на работа во кој ќе функционира уредот, користењето при екстреми на овој опсег побрзо ќе ја деградира батеријата. Вашиот уред доаѓа со приспособен софтвер за контрола на параметрите за полнење со цел да го максимизирате животниот век на вашиот уред. Овие алгоритми можат да ја поддржат долговечноста на вашата батерија, но сепак никогаш не можат целосно да ги ублажат механизмите за нормално стареење на литиумските батерии. Работењето на вашиот уред со високи и ниски температури ќе го забрза природното распаѓање на вашата батерија. Дури и ако не го користите вашиот уред, батериите содржат хемиски системи кои сè уште можат да се расипат со текот на времето. Со цел да се забави процесот на деградација на батеријата, препорачуваме да го полните уредот во препорачаната температурна зона, да не го држите испразнет долги временски периоди и да ги користите каблите за полнење и адаптерите за напојување што доаѓаат заедно со уредот согласно корисничките упатства.

Ве молиме прочитајте повеќе за важни информации во FAQ овде.

Дали користењето на IQOS е безбедно или без ризик? Не. Иако целосното префрлување на IQOS претставува помал ризик за вашето здравје, IQOS не е без ризик и ослободува никотин, кој предизвикува зависност. Најдобрата опција е целосно да се откажете од употребата на тутун и никотин. Сепак, целосното префрлување на IQOS е подобар избор отколку да продолжите да пушите.

Дали никотинот е штетен? Никотинот предизвикува зависност. Сепак, тоа не е главната причина за болести поврзани со пушењето. IQOS ослободува никотин на споредлив начин со цигарите. Нашите клинички студии покажуваат дека количината и стапката на апсорбиран никотин при користење на патрон со IQOS е споредлива со онаа на пушењето една цигара.

Која е севкупноста на доказите на кои се повикувате кога тврдите дека префрлувањето на IQOS претставува помал ризик од продолжувањето со пушење? Севкупниот доказ ги вклучува клиничките податоци на ФМИ (спроведовме 10 клинички студии со илјадници учесници во САД, Обединетото Кралство, Јапонија и Полска), хемијата на аеросолот и податоци од 18 неклинички студии. Севкупноста на докази покажува дека целосното префрлување на IQOS, иако не е без ризик, претставува помал ризик од штета во споредба со продолжувањето со пушење цигари.

Како ги мерите емисиите на IQOS, за кои тврдите дека се намалени во просек за 95% во споредба со чадот од цигарите? Тврдиме дека IQOS во просек испушта 95% пониски нивоа на штетни материи во споредба со цигарите. Процентот (95%) се однесува на просечното намалување на нивоата на материите (со исклучок на никотин) приоритетни за известување од страна на реномирани јавни здравствени организации како што се СЗО и ФДА на САД, а кои се наоѓаат во пареата од тутунот на IQOS, во споредба со чад од референтна цигара. Точното намалување на процентот зависи од конкретната листа на која се повикува. За таа цел, ги собираме пареата и чадот од тутун според режимот за интензивно машинско пушење на Health Canada (55 mL волумен на вовлекувања, времетраење на вовлекување од 2 секунди, интервал од 30 секунди) користејќи споредба на основа на патрон. Пресметките за намалување го исклучуваат никотинот.

Која е референтната цигара на која се повикувате во споредба со чадот од цигарите? Референтната цигара е цигара која е независно дизајнирана од Универзитетот во Кентаки во САД за научно-истражувачки цели. Тоа е компаратор кој вообичаено се користи во истражувањето за тутун, што овозможува податоците од дадена студија да се споредат со оние од друга студија. Овие цигари за истражување не се комерцијално достапни на потрошувачите.

Како се мери бројот на корисници на IQOS? Користиме финансиски извештаи или проценки на ФМИ, кориснички панели на IQOS и истражување на пазарот на ФМИ. Бројот на вкупни корисници што ги пријавуваме се однесува на корисници на IQOS за кои ФМИ патроните претставуваат најмалку 5% од нивната дневна потрошувачка на тутун во изминатите 7 дена, додека бројот на луѓе што проценуваме дека целосно се откажале од пушењето цигари се однесува на корисници на IQOS кои целосно се откажат од цигарите и за кои ФМИ патроните претставуваат најмалку 70% од нивната измината 7-дневна потрошувачка на тутун кој се загрева.

Што е металот во специјално дизајнираните патрони наменети за IQOS ILUMA? Дали треба да бидам загрижен? Специјално дизајнираните патрони се дизајнирани да се користат само со уредите IQOS ILUMA кои имаат технологија на индукциско загревање, користејќи метален грејач обложен со нерѓосувачки челик и сместен во патроните за загревање на тутунот. Специјално дизајнираните патрони треба постојано да се чуваат подалеку од дофат на деца и домашни миленици и не треба да се одвојуваат, бидејќи металниот грејач има остри рабови. Проголтаните патрони може да предизвикаат сериозни повреди на внатрешните органи поради присуството на овој метален грејач. Доколку се проголтаат патроните, веднаш побарајте лекарска помош. Секогаш фрлајте ги патроните веднаш по употребата во согласност со локалните прописи за отстранување отпад.

Ќе најдете комуникација со потрошувачите на веб страницата и на други места кои доаѓаат од следните извори за производите на IQOS:

IQOS ILUMA обезбедува задоволство слично на цигарите.*

* Извор: Врз основа на клинички студии, хемијата на аеросолот и декларацијата на ниво на задоволство од 600 возрасни потрошувачи во Јапонија, 2022 година.

Цигарите произведуваат катран - IQOS ILUMA не произведува.

Катранот е производ на согорувањето на цигарите.

IQOS ILUMA не произведува катран бидејќи го загрева тутунот наместо да го согорува. не создава катран бидејќи го загрева тутунот наместо да го согорува. Создава аеросоли кои фундаментално се разликуваат од катранот и содржи значително пониски нивоа на штетни материи*.

Целосното префрлување на IQOS е помалку штетно отколку продолжувањето со пушење.**

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА: Иако IQOS не произведува катран, IQOS не е производ без ризик и ослободува никотин кој предизвикува зависност.

* Намалување на нивоата на 9 штетни материи содржани во чадот од цигари (со исклучок на никотинот), чие намалување е препорачано од Светската здравствена организација.

** Врз основа на вкупните докази достапни за IQOS во споредба со продолжување на пушењето.

Цигарите произведуваат големи количини на јаглерод моноксид - IQOS ILUMA не.

Цигарите го согоруваат тутунот, кој произведува големи количини на јаглерод моноксид.

IQOS ILUMA не согорува тутун, произведувајќи во просек 98% помалку јаглерод моноксид (CO) и значително пониски нивоа на други штетни материи во споредба со цигарите.*

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА: Ова не значи намалување на ризикот за 98%, а јаглерод моноксидот е само една од многуте штетни материи во чадот од цигарите. IQOS ILUMA не е без ризик и ослободував никотин кој предизвикува зависност.

"95% помалку" претставува просечно намалување на нивото на емисиите на 9 штетни материи содржани во чадот од цигари (со исклучок на никотинот), чие намалување е препорачано од Светската здравствена организација.

Целосното префрлување на IQOS ILUMA е подобар избор за вас отколку продолжувањето со пушење.*

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА: IQOS ILUMA не е без ризик, ослободува никотин кој предизвикува зависност.

* Врз основа на севкупниот доказ достапен за IQOS во споредба со продолжувањето на пушењето.

Целосното префрлување на IQOS ILUMA е помалку штетно отколку да продолжите да пушите.*

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА: IQOS ILUMA не е без ризик, ослободува никотин кој предизвикува зависност.

* Врз основа на севкупниот доказ достапен за IQOS во споредба со продолжувањето на пушењето.

Мнозинството пушачи кои преминуваат на IQOS целосно ги оставаат цигарите.*

* Финансии или проценки на ФМИ, кориснички панели на IQOS и истражување на пазарот на ФМИ.

Ќе најдете комуникација со потрошувачите на веб страницата и на други места кои доаѓаат од следните извори за производите на lil SOLID:

Потрошувачите кои користат lil SOLID Ez велат дека нивниот здив мириса подобро отколку со цигарите.*

*87% согласност меѓу 351 возрасен потрошувач во Русија, 2021 година.

lil SOLID Ez е подобар избор од продолжувањето на пушењето.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА: lil SOLID Ez не е без ризик.

lil SOLID Ez испушта во просек 95% пониски нивоа на штетни материи во споредба со цигарите.*

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА: не мора да значи намалување на ризикот од 95%. lil SOLID Ez не е без ризик.

* Намалување на нивоата на 9 штетни материи содржани во чадот од цигари (со исклучок на никотинот), чие намалување е препорачано од Светската здравствена организација

lil SOLID Ez создава помалку непријатни мириси од цигарите.*

*91% согласност меѓу 351 возрасен потрошувач во Русија, 2021 година.

lil SOLID Ez остава помалку долг мирис на моите раце, коса и облека отколку цигарите.*

*90% согласност меѓу 351 возрасен потрошувач во Русија, 2021 година.

Важна информација: Овој производ не е без ризик, ослободува никотин кој предизвикува зависност. Само за полнолетни.