Loading...
Дозволете да Ви ги покажеме придобивките од користењето IQOS! Регистрирајте се!
*
*
*
close

Важни информации за IQOS

IQOS ™ е дизајниран да работи исклучиво со патрони од несогорлив тутун - HEETS и обратно. Никогаш не користете IQOS ™ со цигара или слични производи или додатоци кои не се одобрени за употреба со IQOS. Единствено со препорачаната употреба, можете да ги почуствувате сите придобивки. Сите наши студии се засноваат на употреба на IQOS само со патрони од несогорлив тутун – HEETS.

Купувајте IQOS уреди и соодветни патрони од несогорлив тутун исклучиво од официјалните продажни места на IQOS или други овластени трговци на мало. Не обидувајте се да го отворите IQOS или да правите некои модификации врзани за уредот. На тој начин, секоја промена може да дојде до нецелосно искуство со користењето на нашиот уред.

IQOS е наменет за мажи и жени кои доколку би ја немале оваа алтернатива би продолжиле да користат производи од тутун или никотин.

IQOS не е за луѓе кои никогаш не пушеле или кои се откажале од употреба на тутун и никотин.

IQOS не е алтернатива за откажување на употреба на тутун и никотин.

За да ги искусат придобивките од IQOS, возрасните пушачи треба целосно да се префрлат на IQOS и трајно да ги напуштат цигарите.


Влијание по здравјето

Употребата на IQOS не е без ризик.

Патроните од несогорлив тутун содржат никотин, што создава зависност.

Најдобар начин за намалување на здравствените ризици поврзани со тутунот е целосно да се откажете од употребата на тутун и никотин.


Никотин

Никотинот е природно присутен во тутунот што се користи во патроните од несогорлив тутун.

Никотинот создава зависност и може да предизвика несакани ефекти слични на оние поврзани со други производи кои содржат никотин, како главоболка, гадење или иритација на грлото. Доколку ги имате овие симптоми, престанете да користите патрони од несогорлив тутун и консултирајте се со лекар.

IQOS не е за луѓе кои имаат проблеми со срцето или се дијабетичари.

IQOS не треба да се користи за време на бременост или за време на доење.

Ако сте бремени, доите или мислите дека сте бремени, треба целосно да се откажете од употреба на тутун и никотин и да се консултирате со лекар.


Деца и малолетници

IQOS е наменет само за возрасни.

Деца и малолетници не треба да користат IQOS под никакви околности.