Известување за приватност

Нашата компанија сериозно ја сфаќа вашата приватност. Ова известување ви кажува кои сме, какви информации собираме за Вас и што правиме со нив. Кликнете на „дознајте повеќе“ во секој дел за дополнителни информации.

Ве молиме, исто така, прочитајте ги нашите услови за користење во врска со услугата за која сте заинтересирани. Тие обезбедуваат повеќе информации за начинот на кој работиме и за сите ограничувања за применливост што можат да важат.

Кои сме ние?

Ние сме членка на Филип Морис Интернешнл. Нашите детали (име, адреса, итн.) ќе ви бидат дадени одделно, во моментот на (или кога ќе одобрите) собирање на информации за Вас, на пример, во известување во некоја апликација или на веб-страница или по е-пошта, која содржи линк до ова известување.

Дознајте повеќе…

 • ФМИ: Филип Морис Интернешнл, водечка меѓународна групација за тутун. Составена е од голем број компании или “филијали”.
 • Филијали на ФМИ: Секоја членка на групацијата Филип Морис Интернешнл е “филијала на ФМИ”. “Ние” (или “нас” или“наше”) се однесува на филијалата на ФМИ што прва собрала информации за вас.
 • ФМИ производ: означува a производ наш или на друга филијала на ФМИ.

Како собираме информации за Вас?

Може да собереме информации за Вас на различни начини.

 • Може да ни дадете информации директно (на пр. пополнување формулар или повик до нас).
 • Може да собираме информации автоматски (на пр. кога користите ФМИ апликација или веб-страница).
 • Може да побараме информации од трети страни (на пр. информации што се јавно достапни на платформите за социјални медиуми, како што се Фејсбук и Твитер).

Во ова известување, се повикуваме на сите начини преку кои сте во контакт со нас како “ФМИ  начин за контакт”.Точките за контакт на ФМИ вклучуваат и физички (на пример, продажни места и настани), и дигитални (на пример, апликации и веб-страници) начин за контакт.

Дознајте повеќе……

Може да ги собереме информации што ги давате директно. Обично ова ќе се случи кога:

 • ќе се пријавите за да бидете член на нашите бази на податоци (ова може да биде, на пример, лично, преку апликација или преку интернет);
 • ќе купите ФМИ производи или услуги во малопродажен центар;
 • ќе преземете или користите, дигитален начин за контакт (на пр. апликација или веб-страница);
 • ќе не контактирате преку дигитален начин за контакт, или преку е-пошта, социјални медиуми или телефон;
 • ќе регистрирате уред кај нас;
 • ќе се претплатите на ФМИ порталот за панели;
 • ќе се регистрирате за да добиете ФМИ соопштенија за печат, известувања за е-пошта или маркетинг комуникации;
 • ќе учествувате во анкети на ФМИ или (доколку тоа е дозволено со закон) ФМИ натпревари или промоции; или
 • ќе присуствувате на настан што го организирала ФМИ филијалата.

Можеме автоматски да собираме информации за Вас. Обично ова ќе се случи кога:

 • ќе посетите продажен салон што продава ФМИ производи (на пр. со собирање на вашите податоци при купување, или преку сензори на излезот што се поврзуваат со мобилна технологија);
 • ќе присуствувате на настан што е организиран од страна на филијала на ФМИ (на пр. преку купувања направени на настанот или преку сензори на настанот што се поврзуваат со мобилна технологија);
 • ќе комуницирате со нас (на пример, преку дигитална платформа; или платформи за социјални медиуми);
 • ќе користите дигитална платформа на ФМИ (на пр. преку механизми за следење во апликација или веб-страница); или
 • ќе направите јавна објава на платформите за социјални медиуми што ги следиме (на пример, за да можеме да го разбереме јавното мислење или да одговориме на барањата во врска со производите на ФМИ).

Ние, исто така, може автоматски да собираме информации за Вас преку употреба на колачиња и слични технологии за следење на дигиталните платформи на ФМИ. Специфичните колачиња и технологии што се користат ќе зависат од соодветната дигитална платформа на ФМИ. За да дознаете за колачињата (вклучително и колачињата за Google analytics) и слични технологии што се користат на дигиталната платформа, вклучително и како можете да прифатите или одбиете колачиња, Ве молиме погледнете го известувањето за колачиња, достапно на или преку таа содветна дигитална платформа.

Таму каде што е дозволено со закон, ние може да добиеме информации за Вас од трети страни. Ова може да вклучува информации што се споделуваат помеѓу филијалите на ФМИ, информации од Ваши профили што се јавно достапни (како што се вашите преференци и интереси) на веб-страниците за социјални медиуми на трети страни (како што се Фејсбук и Твитер) и маркетинг листи добиени од маркетинг агенции како трети страни.

Исто така може да собираме информации во други контексти што Ви се појавуваат од време на време.

Кои информации ги собираме за вас?

Може да собереме различни информации за Вас:

 • информации потребни за исполнување на вашите нарачки
 • информации потребни за давање услуги за гаранција
 • информации што ни ги давате во формулари или истражувања
 • информации за вашите посети на нашите продажни места и настани
 • информации што ни ги давате во повиците што ги правите до центрите за грижа на корисници
 • информации за вашите преференции и интереси
 • информации потребни за да се провери вашата возраст

Дознајте повеќе… …

Информациите што директно ги собираме од Вас ќе бидат очигледни од контекстот во кој ни ги обезбедувате. На пример:

 • ако порачате производ од нас преку дигитална платформа, Вие го давате Вашето име, контакт, деталите за наплата и производите што сте ги одбрале за да можеме да ја исполниме вашата нарачка;
 • може да дадете информации за преференците и интересите за производите, за да можеме да Ви понудиме производи и услуги што Ве интересираат;
 • ако закажете состанок за да нè видите (или некој што ги поддржува нашите производи или услуги), ние може да го побараме Вашето име и детали за контакт;
 • може да собереме информации што ни овозможуваат да ја провериме вашата возраст, на пример копија од лична карта или слика од лицето.

Информациите што автоматски ги собираме генерално се однесуваат на:

 • детали за вашата посета или повик (како што се времето и времетраењето);
 • во продажен салон или на настан (вклучувајќи области во непосредна близина), колку често ги посетувате, кои области ги посетувате и колку долго, и кои набавки ги правите;
 • Вашата употреба на дигитални ФМИ платформи (како што се страниците што ги посетувате, страницата од која дојдовте и страницата на која одевте кога заминавте, поими кои ги пребарувате или линкови во рамките на дигиталните платформи); и
 • Вашиот уред (како што е Вашата IP адреса или уникатен идентификатор на уредот, податоци за локацијата, детали за какви било колачиња што можеби сме ги зачувале на Вашиот уред).

Информациите што ги собираме од трети страни генерално ќе се состојат од јавно достапни информации за профилот (како што се вашите преференции и интереси), на пример од јавните објави на социјалните медиуми.

За кои цели користиме информации за Вас и на која правна основа?

Во овој дел, ги опишуваме целите за кои користиме лични информации. Сепак, ова е глобално известување и кога законите на една земја ограничуваат или забрануваат одредени активности опишани во ова известување, ние нема да користиме информации за Вас за тие цели во таа земја.

Со оглед на горенаведеното, ние користиме информации за Вас за следниве цели:

Намена Начин на собирање и правна основа за обработка

Усогласеност со регулаторните обврски

·        Потврдете ја возраста и статусот како корисник на нашите производи

Овие информации обично ни се дадени директно од Вас.

 

Ги користиме овие информации затоа што е потребно да се придржуваме кон законска обврска да продаваме производи само на возрасни, или, во земји каде што не постои таква законска обврска, затоа што имаме легитимен деловен интерес да ги продаваме нашите производи само на возрасни, што не преминува преку вашите интереси, права и слободи да ги заштитите информациите за Вас.

Продажба на нашите производи

 • Извршување на вашите нарачки (вклучително и испраќање на сметки)
 • Процесирање на вашето плаќање
 • Обезбедување услуги за гаранција

Овие информации генерално ни се даваат директно од вас (најчесто, име, адреса, е-пошта, информации за плаќање).

 

Ние ги користиме за да ги исполниме нашите договорни обврски кон Вас како купувач на нашите производи.

Обезбедување на услуги поврзани со продажба

·         Одговарање на Вашите прашања и барања

·         Комуникација со Вас

·         Општа администрација и решавање на проблеми

·         Спроведување на програми за лојалност

Овие информации обично ни се дадени директно од Вас.

 

Ние ги користиме затоа што имаме легитимен деловен интерес да даваме услуги поврзани со продажба на нашите клиенти што не преминува преку Вашите интереси, права и слободи за да ги заштитиме информациите за Вас.

Продажба на нашите производи (таму каде што е дозволено со закон)

·         Разбирање на Вашите преференци (како на пример, какви производи или настани може да Ве интересираат или кои можат да бидат подобро прилагодени на Вашите потреби) и, доколку тоа е дозволено со закон, да ви ги продаваме лично

·         Спроведување на програми за лојалност

·         Покана да учествувате и да спроведување на истражувања или кампањи за истражување на пазарот

·         за истражување на пазарот

·         Развој на маркетинг стратегии

·         Спроведување на маркетинг кампањи

·         Прилагодување на вашето искуство со ФМИ дигиталните платформи (на пример, за да ја персонализирате вашата посета, како на пример со честитки или предлози што можеби Ве интересираат)

Ова обично ќе биде комбинација на информации што ни ги давате (на пример, Вашето име и контакт и детали за социјалните медиуми); информации што ги собираме автоматски (на пример, со употреба на технологија за следење на употребата на дигиталните платформи на ФМИ) и (кога тоа е дозволено со закон) информации што ги добиваме од трети страни (како што се јавни објавите на социјалните медиуми).

 

 

Ние ги користиме со образложение дека имаме легитимен деловен интерес да ги пласираме нашите производи, да работиме со дигиталните платформи на ФМИ и да ги прилагодиме вашите искуства, така што не ги преминуваме вашите интереси, права и слободи со цел да ги заштитиме информациите за Вас.

Продажба на нашите производи (таму каде што е дозволено со закон)

·         овозможување информации во врска со, и за управување, со филијалите на ФМИ, нивните промоции, производи и услуги, продажни места, настани и регулирање на нашите производи; и за развој и подобрување на алаткита за остварување на овие цели

Тоа најчесто е комбинација од информации што ни ги давате (на пример, вашето име и контакт детали, вашите кориснички имиња на социјалните медиуми); информации што ги собираме автоматски (на пример, со употреба на технологија за следење на употребата на дигиталните платформи на ФМИ) и (кога тоа е дозволено со закон) информации што ги добиваме од трети страни (како што се јавните објави на социјалните медиуми).

 

Ги користиме со образложение дека имаме легитимен деловен интерес да пласираме работи што не се во конфликт со вашите интереси, права и слободи за да ги заштитиме информациите за вас.

 

Во одредени земји, таму каде што се бара со закон, ние ќе Ви ги испратиме овие материјали во електронска форма само со ваша согласност.

Поддршка  за сите горенаведени цели

·         Администрирање  на вашите  профили

·        Овозможување да ги користите дигиталните платформи на ФМИ (на пример, дозвола да останете најавени во делови од дигиталните платформи што се резервирани само за овластени корисници, да се администрира вашиот јазик на користење, да се поврзе вашата кошничка со Вас)

·         Кореспонденција со Вас

·         Управување на вашите состаноци со нас или со некој што ги поддржува нашите производи или услуги (на пример, во врска со нов производ или услуга по продажбата)

·         Подобрување на вашите искуства

·         Администрација и решавање на проблеми

Тоа најчесто е комбинација на информации што ни ги давате (најчесто име, лозинка (или еквивалентно)) и информации што автоматски ги собираме (на пример, информации за вашиот уред и колачиња и слични технологии за следење).

 

 

 

Ги користиме врз основа што одговара на целта за користење на информациите што ги поддржуваме. На пример, кога ја администрираме вашата сметка за поддршка на набавка или за да обезбедиме услуга по продажбата, ние ги користиме информациите за да ги исполниме нашите договорни обврски кон Вас како купувач на нашите производи; кога ја администрираме вашата сметка за да ви ги покажеме нашите производи, ние даваме поддршка за маркетинг и затоа го користиме со образложение дека имаме легитимен деловен интерес да ги пласираме нашите производи што не преминуваат преку Вашите интереси, права и слободи за да ги заштитиме информациите за Вас, и така натаму.

Деловна  анализа и подобрувања

·         ни дозволуваат нас или на нашите деловни партнери да Ве информираме за потенцијалните можности да се вклучите во промовирањето на ФМИ производите

·         за деловни анализи и подобрувања (вклучително и за ФМИ производи, продажни места кои продаваат ФМИ производи, настани, дигитални латформи на ФМИ и информации што ние (или нашите филијали) им ги овозможуваме на нашите клиенти)

Најчесто тоа е комбинација од информации што ни ги давате; информации што ги собираме автоматски; и (кога тоа е дозволено со закон) информации што ги добиваме од трети страни.

 

 

Ние ги користиме со образложение дека имаме легитимен деловен интерес да ги анализираме и да ги подобриме нашите деловни перформанси, нашите производи, дигиталните платформи на ФМИ, продажни места и настани и да ги поканиме другите да се вклучат во промовирање на ФМИ производите, што не преминува преку интересите, права и слободи за заштита на информациите за Вас.

 • Да се придржуваме кон регулаторните обврски, како што е потврдување на возраста и статусот како корисник на нашите производи
 • Да ги продаваме нашите производи на Вас, вклучително и исполнување на Вашите нарачки, обработка на вашите плаќања
 • Да Ви обезбедиме услуги поврзани со продажба, вклучително и справување со вашите прашања и барања и давање услуги за гаранција
 • Да ги промовираме нашите производи (таму каде што е дозволено со закон), вклучително и администрирање програми за лојалност, подобрување на производот, истражување на пазарот, развој на маркетинг стратегии, администрирање маркетинг кампањи и прилагодување на вашите искуства во продажните места кои продаваат ФМИ производи и на настани
 • Дозволувајќи ни на нас или на нашите деловни партнери да Ве информираме за потенцијалните можности да се вклучите во промовирањето на ФМИ производите
 • За да се погрижиме за горенаведеното, вклучително и за администрирање на вашите сметки, да Ви овозможиме да користите ФМИ дигитални платформи, кои се соодветни за Вас, управување со вашите состаноци со нас или со некој што ги нуди нашите производи или услуги (на пример, во врска со нов производ или услуга по продажбата), прилагодување на Вашите искуства со дигиталните платформи на ФМИ и администрација и решавање на проблеми
 • За деловни анализи и подобрувања (вклучително и за ФМИ производи, продажни места и настани и информации што ние (или нашите филијали) им ги овозможуваме на нашите клиенти
 • За други цели за кои Ве известуваме или ќе бидат јасни од контекстот, во моментот кога прво ќе се соберат информации за Вас

Правната основа за нашата употреба на информации за Вас е една од следниве (што ги објаснуваме подетално во делот “дознајте повеќе” :

 • почитување на законска обврска на која што подлежиме;
 • извршување на договор на кој Вие сте договорна страна;
 • легитимен деловен интерес што не се коси со Вашите интереси за заштита информациите;
 • кога ниту едно од горенаведените не важи, Ваша согласност (која ќе ја побараме пред да ги процесираме информациите).

Дознајте повеќе… …

Целите за кои користиме информации за Вас, со соодветни методи на собирање и правна основа за употреба, се:

Онаму каде што не ја засноваме нашата употреба на информации за Вас на една од горенаведените правни основи, ние ќе побараме Ваша согласност пред да ги процесираме информациите (овие случаи ќе бидат јасно нагласени).

Во некои случаи, можеме да користиме информации за Вас на начини што не се опишани погоре. Таму каде што ова е случај, ние ќе обезбедиме дополнително известување за приватност што ја објаснува таквата потреба. Треба да го прочитате секое дополнително известување во врска со ова известување.

Со кого ги споделуваме Вашите информации и за кои цели?

Ние може да споделиме информации за вас со:

 • Филијали на ФМИ;
 • Tрети страни кои обезбедуваат производи или услуги на филијалите на ФМИ или на Вас;
 • Внимателно избрани деловни партнери и рекламни партнери на ФМИ (во области поврзани со нашите производи или во согласност со нивниот стил и слика) за да можат да Ве контактираат со понуди за кои мислат дека може да Ве интересираат, во согласност со вашите преференци; и
 • Други трети страни, доколку тоа е предвидено или дозволено со закон.

Дознајте повеќе… …

Размена на податоци со  други филијали на ФМИ

 • Информациите за Вас ќе бидат споделени со Philip Morris Products SA (со седиште во Лозана, Швајцарија), кое е место за централна администрација на обработка на лични податоци за филијалите на ФМИ. Philip Morris Products SA ги обработува информациите за Вас за сите цели опишани во ова известување.
 • Информациите за Вас може да се споделат со филијалата на ФМИ, која е одговорна за земјата во која живеете (ако тоа не е филијалата на ФМИ која прва ги собрала информациите) за сите цели опишани во ова известување.
 • Информациите за Вас може да се споделат со која било друга филијала на ФМИ што ја контактирате (на пример, ако патувате и сакате да знаете каде да купите ФМИ производи во нова земја, или каде да најдете услуга или поддршка за ФМИ производи) со цел да ја подобриме нашата услуга за Вас.

Детали за филијалите на ФМИ и земјите во кои тие се основани се достапни овде.

Споделување податоци со трети страни

 • Можеме да споделиме информации за Вас со трети страни кои ги обезбедуваат филијалите на ФМИ или Вас со производи или услуги (како што се советници, даватели на услуги за плаќање, даватели на улуги на испорака, трговци на мало, консултанти за производи, даватели на информации за услуги и даватели на услуги за верификација на возраста).
 • Можеме да споделиме информации за Вас со филијалите на ФМИ, внимателно избраните деловни партнери и огласувачи (во линија со нешто што може да го поврзете со нашите производи, на пример затоа што тие имаат слична или комплементарна слика, стил или функционалност), така што би можеле да Ве контактираат со производи, услуги и промоции за кои мислат дека може да Ве интересираат, во согласност со вашите преференци
 • Можеме да споделиме информации за Вас со други трети страни, доколку тоа е потребно или дозволено со закон, на пример: регулаторни органи; владини оддели; како одговор на барање од органите за спроведување на законот или други владини службеници; кога сметаме дека обелоденувањето е неопходно или соодветно за да се спречи физичко оштетување или финансиска загуба или во врска со истрага за сомнителна или реална незаконска активност; и во контекст на организациското реструктуирање.

Каде може да се испратат информации за Вас?

Како и со секоја мултинационална организација, филијалите на ФМИ пренесуваат информации на глобално ниво. Според тоа, информациите за Вас може да се пренесат на глобално ниво (ако вашите информации се собрани во рамките на Европската економска област, тоа значи дека вашите информации можат да бидат пренесени надвор од неа).

Дознајте повеќе… …

Кога користите информации како што е опишано во ова известување, информациите за Вас може да се пренесат во или надвор од земјата или територијата каде што биле собрани, вклучително и во земја или територија што може да немаат еквивалентни стандарди за заштита на податоците.

На пример, филијалите на ФМИ во рамките на Европската Економска Област (“EEО”)можат да пренесат лични информации до филијалите на ФМИ надвор од ЕЕО. Во сите случаи, трансферот ќе биде:

 • врз основа на  Одлука за адекватност на Европската комисија;
 • предмет на соодветни заштитни мерки, на пример  ЕУ-модел за договори;или
 • неопходно за извршување на обврските од договорот меѓу Вас и нас (или спроведување на преддоговорни мерки преземени на Ваше барање) или за склучување или извршување на договор склучен во Ваш интерес меѓу нас и трето лице, како на пример во однос на патни аранжмани.

Во сите случаи, соодветни безбедносни мерки за заштита на личните информации ќе бидат применети во тие земји или територии, во согласност со важечките закони за заштита на податоците.

Како ги заштитуваме информациите за Вас?

Ние спроведуваме соодветни технички и организациски мерки за да ги заштитиме личните информации што ги чуваме од неовластено откривање, употреба, промена или уништување. Онаму каде што е потребно, ние користиме криптирање и други технологии кои можат да помогнат во обезбедувањето на информациите што ги давате. Ние исто така бараме од нашите даватели на услуги да ги почитуваат строгите барања за приватност и безбедност на податоците.

Колку време ќе се чуваат информациите за вас?

Ние ќе ги задржиме информациите за Вас за периодот неопходен за исполнување на целите за кои беа собрани информациите. Потоа ќе ги избришеме. Периодот ќе варира во зависност од целите за кои биле собрани информациите. Имајте предвид дека во некои околности, имате право да побарате од нас да ги избришеме информациите. Исто така, понекогаш имаме законска обрска да ги задржиме информациите, на пример, за даночни и сметководствени цели.

Дознајте повеќе… …

Вообичаено, ги задржуваме податоците засновани врз критериумите опишани во табелата подолу:

Тип

Објаснување/типични критериуми за задржување

·         Маркетинг за Вас (вклучително и маркетинг комуникации) (ако користите дигитални платформи и можете да бидете контактирате)

Повеќето информации во вашиот маркетинг профил се чуваат за времетраењето на нашиот маркетинг однос со Вас; на пример, додека ги користите дигиталните платформи, или додека одговорате на нашата комуникација. Сепак, некои елементи од вашиот маркетинг профил, како што се евиденција за тоа како комуницираме со вас, природно излегуваат надвор од датумот по одреден временски период, така што ние ги бришеме автоматски по дефинирани периоди (обично 3 години) како што е соодветно за целта за која ги собравме.

·         Маркетинг за Вас (вклучително и маркетинг комуникации) (ако веќе не сте во контакт со нас)

Ова сценарио е исто како и погоре, но ако немаме контакт со вас долг период (најчесто 2 години), ќе престанеме да ви испраќаме маркетинг комуникации и ќе ја избришеме вашата историја на одговори на нив. Ова би се случило, на пример, ако никогаш не кликнете на покана за некој настан, не се најавите на дигитална платформа или не стапите во контакт со грижата за корисници за тоа време. Причината е дека во вакви околности, претпоставуваме дека повеќе не би сакале да добивате известувањата од нас.

·         Маркетинг за Вас (вклучително и маркетинг комуникации) (ако веќе не сте во можност да бидете контактирани)

Ако сте се регистрирале за да добиете маркетинг комуникации, но информациите што сте ни ги дале за да Ве контактираме не функционираат, ние ќе ги задржиме вашите детали, најчесто во период од само 6 месеци за да Ви овозможиме да се вратите и ги исправите.

·         Маркетинг за Вас (вклучувајќи маркетинг комуникации) (нецелосни регистрации)

Ако започнете да се регистрирате во базата на податоци, но не го завршите процесот (на пример, ако не го завршите процесот на верификација на возраста, или не ги прифаќате условите за користење на дигиталните платформи), ние ќе ги задржиме вашите детали само 6 месеци за да Ви овозможиме да се вратите и да го завршите процесот.

·         Истражување на пазарот

Ако не сте регистрирани кај нас за други цели (на пр. маркетинг комуникации, гаранција, грижа за корисници) и ние користиме јавно достапни информации за Вас со цел да го разбереме пазарот или вашите преференци, ние ќе ги задржиме информациите за Вас за краток период со цел да се изврши конкретното истражување на пазарот.

·         Набавки и гаранција

Ако набавите производи, ние ќе задржиме детали за таа активност онолку долго колку што е потребно за да ја завршиме продажбата и да ги почитуваме сите законски обврски (на пример, за даночните и сметководствените цели на чување). Ако исто така се регистрирате за гаранција за уред, ние ќе ги задржиме деталите за ова, онолку долго колку што е релевантно за гаранцијата.

·         Грижа за корисници

Ако контактирате со центарот за грижа за корисници, ние ќе направиме евиденција за предметот (вклучувајќи детали за Вашето барање и за нашиот одговор) и ќе го задржиме се додека е релевантен за нашите односи, на пример, ако ви требаме за да замените уред под гаранција, или ако Вашите неодамнешни барања се релевантни. Привремената евиденција (на пример, автоматско снимање на телефонски повик, во кое барате од нас да Ве упатиме во продавница за малопродажба) може да биде релевантно само додека не се направат потрајни записи и ќе бидат зачувани само привремено.

·         Дневник за системска ревизија

Дневниците за системска ревизија се задржуваат обично за период од само неколку месеци.

·         Деловна анализа

Податоците за деловни анализи обично се собираат автоматски кога користите ФМИ дигитални платформи и се анонимни/агрегирани набргу потоа.

Кои права и опции ги имате?

Може да имате некои или сите од следниве права во врска со информациите што ги имаме за Вас:

 • побарајте од нас да Ви овозможиме пристап до нив;
 • побарајте од нас да ги исправиме, ажурираме или избришеме;
 • побарајте од нас да го ограничиме користењето во одредени околности;
 • да се спротивставите на нашето користење, во одредени околности;
 • повлечете ја својата согласност за нашето користење;

Право во однос на информациите за што ги чуваме за Вас

Дополнителни детали (забелешка: важат одредени законски ограничувања за сите овие права)

·        побарајте од нас да Ви овозможиме пристап до тоа

Ова е потврда за тоа:

·         Дали обработуваме информации за Вас или не;

·         Нашето име и детали за контакт;

·         Целта на обработката;

·         Засегнатите категории на информации;

·         tКатегориите на лица со кои ги споделуваме информациите и, каде што секое лице е надвор од ЕЕО и нема корист од Одлуката за адекватност на   Европската Комисија за адекватност , соодветните заштитни мерки за заштита на информациите;

·         (Ако го имаме) изворот на информацијата, доколку не сме ги собрале од Вас;

·         (Во мера што и да направиме, што ќе ви го привлече вниманието) постоењето на автоматско донесување одлуки, вклучително и профилирање, кое повлекува правни ефекти за Вас, или значително влијае на Вас на сличен начин, и информации за вклучената логика, како и значењето и предвидените последици од таквата обработка за Вас; и

·         Критериуми за одредување на периодот во кој ќе ги чуваме информациите.

На Ваше барање, ние ќе Ви обезбедиме копија на информациите што ги користиме за Вас (под услов тоа да не влијае на правата и слободите на другите).

·        Да побарате од нас да ги исправиме или ажурираме

Ова се применува ако информациите што ги поседуваме се неточни или нецелосни.

·         Да побарате од нас да ги избришеме

Ова важи ако:

·         Информациите што ги поседуваме повеќе не се потребни во однос на целите за кои ги користиме;

·        Ние ги користиме информациите врз основа на Вашата согласност и Вие ја повлекувате вашата согласност (во овој случај, ќе запомниме да не Ве контактираме повторно, освен ако не ни кажете дека сакате да ги избришеме сите информации за Вас, во кој случај ќе ги почитуваме вашите желби);

·        Ние ги користиме информациите врз основа на легитимен интерес и откриваме, по Ваш приговор, дека ние немаме интерес да продолжиме да ги користиме;

·        Информацијата е незаконски добиена или користена; или

·         Да се придржуваме кон законска обврска.

·         Да побарате од нас да ја ограничиме нашата обработка на истите

Ова право важи привремено додека го разгледуваме вашиот случај, доколку:

·         ја оспорите точноста на информациите што ги користиме; или

·         се спротивставивте на нашата употреба на информации врз основа на легитимен интерес

(ако го користите Вашето право во овие случаи, ние ќе ве информираме пред повторно да ги користиме информациите).

Ова право важи и ако:

·         Нашата употреба е незаконска и Вие се спротивставувате на бришење на податоците; или

·         Повеќе не ни требаат податоците, но Вие сакате да основате правен случај.

·         Да се спротивставите на нашата обработка

Тука имате две права:

                               i.            ако користиме информации за Вас за директен маркетинг: можете да “се откажете” (без потреба да го оправдате) и ние ќе бидеме согласни со вашето барање; и

                             ii.            ако ги користиме информациите за Вас врз основа на легитимен интерес за други цели, освен директен маркетинг, можете да приговорите на тоа да ги користиме за тие цели, давајќи објаснување за Вашата конкретна ситуација и ние ќе го разгледаме Вашиот приговор.

·         да ја повлечете својата согласност за нашето користење;

Ова се однесува ако правната основа врз која ги користиме информациите за Вас е согласност. Овие случаи ќе бидат јасни од самиот контекст.

·         за преносливост на податоци

Доколку:

                               i.            Вие сте ни доставиле податоци; и

                             ii.            ние ги користиме тие податоци, автоматски и врз основа на Ваша согласност, или врз основа на извршување на нашите договорни обврски кон Вас,

тогаш имате право да ги добиете назад податоците од нас во вообичаено користен формат, и право да барате од нас да ги пренесуваме податоците на некој друг, ако тоа е технички изводливо за нас.

 • да поднесете жалба до органот за надзор во Вашата земја

Секоја земја од Европската економска област мора да обезбеди една или повеќе јавни институции за оваа намена.

 

Нивните детали за контакт можете да ги најдете тука:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

 

За други земји, консултирајте се со веб-страницата надлежна во вашата земја.

 • преносливост на податоци, во одредени околности;
 • да се откажете од нивното користење за директен маркетинг; и
 • да поднесете жалба до надзорниот орган во Вашата земја (ако има).

Ние ви нудиме лесни начини за остварување на овие права, како што се линкови за откажување или давање на адреса за контакт во пораките што ги примате.

Некои апликации за мобилни телефони што ги нудиме, може исто така да Ви испраќаат автоматски пораки, на пример за нови производи или услуги. Можете да ги оневозможите овие пораки преку поставките во вашиот телефон или апликацијата.

Дознајте повеќе… …

Правата што ги имате зависат од законите на Вашата земја. Ако сте во Европската економска област, ќе ги имате правата утврдени во табелата подолу. Ако сте на друго место, можете да контактирате со нас (види параграф “со кого треба да контактирате зо прашања?” на крајот од ова известување) за да дознаете повеќе.

Дополнителни точки за специфична земја

Според тоа во која држава сте, можеби имате некои дополнителни права.

Ако сте во Франција, дознајте повеќе……

 • Ако сте во Франција, имате право да ни дадете упатства за информации што ги имаме за вас во случај на ваша смрт (конкретно, дали треба да ги чуваме или бришеме, и дали другите треба да имаат право да ја видат). Можете:
 1. да издадете општи упатства до давателот на дигитални услуги регистрирани во францускиот надзорен орган за заштита на податоците (наречен “ЦНИЛ”) (овие упатства важат за целата употреба на информации за вас); или
 2. да ни дадете специфични упатства што се однесуваат само на нашата употреба на информации за Вас.

Вашите инструкции може да бараат од нас да пренесуваме информации за Вас на трета страна (но, кога информациите содржат информации за други, нашата обврска да ги почитуваме и нивните права за приватност може да значи дека не можеме целосно до збор да ги следиме вашите иструкции). Може да назначите трето лице кое е одговорно за обезбедување дека Вашите инструкции се следат. Ако не назначите трета страна на тој начин, наследниците (освен ако поинаку не наведете во инструкциите) ќе имаат право да ги остваруваат вашите права врз информациите за Вас по вашата смрт:

 1. со цел да управувате со вашиот имот (во тој случај вашите наследници ќе можат да пристапат до информации за Вас за да ги идентификуваат и добијат информациите што можат да бидат корисни за администрирање на вашиот имот, вклучително и дигитални добра или податоци што може да се сметаат за семејна меморија што може да се пренесува до вашите наследници); и
 2. да се осигурате дека страните што користат информации за Вас ја земаат предвид вашата смрт (како што е затворање на вашата сметка и ограничување на користењето или ажурирање на информации за Вас).

Може да ги измените или повлечете инструкциите во секое време. За дополнителни информации околу обработката на информации за Вас во случај на смрт, видете во член 40-1 од законот 78-17 од 6 јануари 1978 година. Во случај на Ваша смрт, по правило, ќе престанете да ја користите Вашата сметка и ние ќе ги избришеме информациите за Вас во согласност со нашите политики за задржување (видете во пасусот “Колку долго ќе се чуваат информации за вас?” за детали).

Со кого треба да контактирате за евентуални прашања?

Ако имате какви било прашања, или сакате да остварите некое од вашите права, можете да најдете детали за контакт за соодветната филијала на ФМИ и доколку е применливо службеник за заштита на податоците тука  contact.mk@iqos.com. Деталите за контакт, исто така, ќе бидат дадени во сите комуникации што ви ги испраќа филијалата на ФМИ.

Ако вашата земја има орган за заштита на податоци, имате право да го контактирате со какви било прашања или проблеми. Ако релевантната филијала на ФМИ не може да ги реши вашите прашања или проблеми, Вие исто така имате право да побарате правен лек пред националниот суд.

Промени во ова известување

Може да го ажурираме ова известување (и секое дополнително известување за приватност), од време на време. Ние ќе Ве известиме за промените кога тоа е предвидено со закон.