ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА UGC

ВОВЕД

Ние сме членка на групацијата на компании „Philip Morris International“ (понатаму во текстот „ние“, „нас“ или „PMI“). Се идентификуваме пред Вас („Вие“ или „Ваш“) и ги дадовме нашите детали за контакт на www.iqos.com („Веб страница“) поради која сте овде.

Ние би сакале да ја искористиме вашата содржина („UGC“). Со поднесување на содржината, вие се согласувате со условите („Услови“) со кои ни дозволувате да ја користиме Вашата содржина утврдена во овој документ.

Ова се важни одредби: треба да ги прочитате пред да поднесете UGC бидејќи тие се обврзувачки за Вас.

НЕМА ДА МОЖЕТЕ ДА ПОДНЕСЕТЕ UGC ДОКОЛКУ НЕ СЕ СОГЛАСИТЕ СО ОВИЕ ТЕРМИНИ.

Вие сте одговорни за UGC кое го поднесувате на Веб страницата и го задржуваме правото да ги отстраниме сите UGC кои содржат:

  • Навредлив или насилен јазик

  • Омразени или дискриминирачки коментари поврзани со расата, етничката припадност, религијата, полот, попреченоста, сексуалната ориентација или политичките убедувања

  • Линкови или коментари кои содржат сексуално експлицитен материјал

  • Прекршување на авторски права или права на интелектуална сопственост

  • Спам, намамувачки линкови или датотеки кои содржат вируси што може да ја оштетат работата на компјутерите или мобилните уреди на другите луѓе

  • Напади врз одредени групи или какви било коментари кои имаат за цел малтретирање, закана или злоупотреба на индивидуа

  • Комерцијални молби или промовирање на конкурент

Го задржуваме правото да отстраниме UGC како што е наведено погоре, како и другите содржини кои ги сметаме за несоодветни.

ЛИЦЕНЦА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СОДРЖИНА ГЕНЕРИРАНА ОД КОРИСНИК

1. Оваа дозвола за користење на Вашата содржина е договор помеѓу Вас и PMI.

2. Вие потврдувате дека:

а. Моментално сте корисник на IQOS и имате најмалку 18 години (доколку не се појавувате во UGC) или најмалку 25 години (доколку се појавувате препознатливо во UGC);
б. UGC е Ваше оригинално дело и не прекршува никаква интелектуална сопственост, карактер или други права кои припаѓаат на трета страна;
в. Вашата дозвола за користење на UGC според овој договор („Ваша лиценца“) не ги прекршува или не е во спротивност со вашите постојни договори или важечките закони;
г. сите луѓе кои се препознатливи во UGC, вклучително и вие, имаат најмалку 25 години и дека имате дозвола од тие луѓе: i) да ги фотографирате, снимате или снимате, ii) да ги вклучите нивните фотографии, звук и/или видео во UGC и iii) доколку е применливо, да ги искористите нивните имиња за споделување од страна на PMI и нивните соработници за целите наведени подолу без да се зема предвид нивно исплаќање, и дека iv) ќе ги снабдите PMI со копија од писмената дозвола доколку PMI го побара тоа од Вас.
д. Немате постоечка поврзаност со PMI или нивните соработници, како што се вработување или обезбедување на услуги.

3. Ги зачувувате сите Ваши права за UGC, но со тоа на PMI и нивните соработници им давате постојана дозвола за употреба и копирање, како и за комерцијални цели, UGC за сите законски цели, вклучително маркетинг, промовирање и/или рекламирање на не-согорувачки брендови на PMI, како и на нив поврзани производи, услуги и промотивни материјали, по сопствена одлука на PMI и без каква било одговорност или гаранции (изразени или имплицитни) во врска со нашето користење на истото, со важност од датумот на кој Вие им давате дозвола на PMI и нивните соработници.

4. Вие им давате на PMI и нивните соработници право за репродукција, модификација, превод, прикажување и подготвување на деривативни дела, јавно изведување, прикажување, дистрибуција, емитување и на друг начин користење на UGC, во целина или делумно на кој било начин PMI (или кој било од нивните соработници) сакаат, во врска со горенаведените цели, во сите предвидени медиуми за објавување и на кои било географии.

5.Вие им овозможувате на PMI и нивните соработници да користат име, прекар, подобие, псевдоним, права на публицитет, глас, жива или снимена изведба, автограм, фотографии и биографски информации на Вас и на сите други луѓе вклучени во UGC во согласност со Известувањето за приватност на нашите деловни партнери кое е достапно на https://www.pmiprivacy.com/en/business-partner , и дека сте ги известиле сите други лица вклучени во UGC за овие услови.

6. Во случај UGC да ги прекрши сопственичките права на која било трета страна или ги омаловажи или загрози правата на приватност или публицитет на кое било лице, Вие ќе го обештетите, браните и ќе ги сметате PMI и нивните соработници како безопасни за и од какво било тврдење, барање, штета , обврски, загуби, трошоци и трошоци кои произлегуваат или се поврзани со оваа повреда.

7. Вие се согласувате дека вашата Лиценца е доброволна и можете слободно да ја внесете истата со PMI.

8. Можете да се откажете од договорот за ваша Лиценца за идни UGC во секое време преку контактирање на ugc-claims@pmi.com (ID на е-маил) или преку други начини следејќи ги упатствата утврдени во условите за користење на нашите канали, но дури и по таквото откажување Вашата Лиценца ќе остане валидна и ќе може да се спроведува во однос на кој било UGC за кој сте ни ја дале Вашата Лиценца и/или објавиле преку нашите канали, корисник, каде и да се применила согласно соодветните услови за употреба, пред да се откажете. Ве молиме земете предвид дека обработката на барањето за исклучување може одземе време, но ние ќе се потрудиме да го сториме тоа што е можно поскоро.

9. Можете да контактирате со ugc-claims@pmi.com (ID на е-маил) за какви било прашања или појаснувања во врска со Вашата Лиценца доколку сметате дека вашиот материјал заштитен со авторско право или интелектуална сопственост е користен без овластување или доколку се повредени Вашите права на приватност или личност.

10. Можете да ја внесете Вашата Лиценца преку внесување на #okiqosterms како одговор на нашето барање за корисникот @ [внесете го името] на Инстаграм или корисникот @ [внесете го името] на Твитер, или со испраќање, објавување, испраќање на UGC на нашите социјални медиуми, корисници, Веб страницата/страниците; и

11. Вашата Лиценца ќе биде регулирана од законите на Швајцарија и ќе биде предмет на надлежност на судовите во Лозана, Швајцарија.