Научни детали

Нашето патување низ научни проценки

Научна програма

Чекор по чекор, развивме сеопфатна научна програма. Оваа програма е инспирирана од практиките на фармацевските индустрии и е во согласност со упатствата на ФДА за проценка на производи со модифициран ризик од 2012 година.

Овој производ не е без ризик.

Клинички студии

Дали значително помалиот број и нивоа на штетни хемикалии во аеросолот при користење IQOS значи и пониски нивоа на внес на такви хемикалии во организмот? Со самото намалување на овие супстанци во аеросолот, логично е дека целосното преминување на IQOS би ја намалило и изложеноста на овие штетни хемикалии на организмот. За да го докажеме ова, измеривме биомаркери на изложеност на повеќето штетни хемикалии кај илјадници пушачи кои учествуваа во нашата клиничка студија (некои се префрлија на IQOS, додека други или продолжија со пушењето цигари или се откажаа за време на траењето на студијата).
Важна информација: Овој производ не е без ризик.

Искуство од користење на IQOS

Учесниците во нашата клиничка студија кои се префрлија на IQOS споделуваат дека IQOS обезбедува споредливи нивоа на задоволство како цигарите. Ова го поддржува нашиот став дека IQOS може да биде прифатлива алтернатива за полнолетни пушачи кои инаку би продолжиле да пушат. Врз основа на сите научни докази, убедени сме дека целосното префрлување на IQOS е помалку штетно од продолжувањето со пушење цигари. Сепак, ова е исто така важно: IQOS не е без ризик, а намалувањето на ризикот зависи и од историјата на пушење на секој поединец. Апсолутно најдобар избор останува целосно да се откаже употребата на тутун и никотин. IQOS не е алтернатива за откажување од цигари. Ослободува никотин кој предизвикува зависност.
Важна информација: Овој производ не е без ризик.

Долгогодишни студии

Но ние не застануваме тука. Во моментот кога IQOS станува достапен на еден пазар, истражувањето и студиите продолжуваат. Ова се прави се со цел овозможување на подобро искуство за тамошните постоечки корисници, потенцијални корисници и пушачи, но и подобрување на постоечките научни достигнувања спроведени во другите земји.
Важна информација: Овој производ не е без ризик.

Резултат: IQOS е подобра алтернатива од пушењето.

Севкупните научни докази достапни денес јасно покажуваат дека префрлањето на IQOS е подобра алтернатива од продолжувањето со пушење.*

Важна информација: IQOS не е без ризик и ослободува никотин кој предизвикува зависност. Најдобрата одлука што може да ја донесе секој пушач е целосно да престане да користи тутун и никотин.

*Врз основа на вкупните достапни докази за IQOS во споредба со откажувањето од пушење, кои вклучуваат податоци за хемиските својства на аеросолите од 10 клинички студии спроведени со илјадници учесници во САД, Јапонија и Полска, како и податоци од 18 неклинички студии.

hand blue iqos laptop
Придобивки
Дознај повеќе
blue iqos music