19/12/2022

Како да се заменат цигарите, а да се задржи искуството?

Алтернатива на цигарите, но не и на никотинот | IQOS MK

Никотинот е состојка која природно може да се пронајде во тутунските растенија, како и во овошките и зеленчукот, пример во доматите, зелените пиперки или компирите. Се верува дека никотинот е примарен причинител на проблемите поврзани со пушењето. Иако никотинот создава зависност, истражувањата и здравствените работници потврдуваат дека тој не е главен причинител; спротивно, главен причинител на проблемите кои ги предизвикува пушењето (како рак и проблеми со срцето) доаѓаат од токсините и карциногените кои се наоѓаат во чадот од цигарите.


Кога цигарата е запалена, таа гори на температури над 600 степени, што предизвикува хемиски реакции. Горењето создава повеќе од 6,000 состојки, а дел од нив се причинители за проблемите кои се создаваат од пушењето. Ова значи дека никотинот, иако создава зависност, не е примарен причинител за проблемите поврзани со пушењето - горењето е тоа што ги создава.

Најдобрата опција е да се престане со пушењето во целост, но доколку полнолетен пушач не престане со пушењето и бара алтернатива за цигарите, значајно е да ја увиди можноста за да го елиминира горењето. Ова значи дека е можно да се најде замена за цигарите, која нуди искуство со вистински тутун, но без согорување и чад.


Кои алтернативи на цигарите се достапни?


Денес, постојат многу опции за сите кои се во потрага на алтернатива за цигарите. Електронските цигари и вејповите се добро познати како алтернативи кои го елиминираат горењето. Постојат и други производи, наречени ‘’heat-not burn’’ или уреди кои го загреваат тутунот. На пример, IQOS уредите, го загреваат тутунот наместо да го согоруваат и не создаваат пепел и чад. IQOS уредите за загревање на тутунот се подобра алтернатива од цигарите. Користејќи ја уникатната технологија, IQOS ги загрева патроните од несогорлив вистински тутун, на температури под 350 степени и на тој начин се ослободува тутунска пареа. IQOS ослободува 95% помалку штетни состојки во споредба со цигарите.*


*Важна информација: Не мора да биде еднакво со намалување на ризикот за 95%. IQOS не е без ризик.


Кога се одбира алтернатива на цигарите, никотинското искуство може да биде од големо значење. Зависно од тоа која алтернатива на цигарите е одбрана, начинот на кој се овозможува никотинско искуство, може да им помогне на полнолетните пушачи, кои инаку би продолжиле да пушат или да користат други никотински производи, да одберат подобра алтернатива и да ги остават цигарите зад себе.


Па, дали алтернатива на цигарите, но не и на никотинот, е возможна?


Да! IQOS е една од алтернативите која им дозволува на полнолетните пушачи да ги заменат цигарите. ННикотинот е природно достапен во тутунот кој се користи кај патроните од несогорлив тутун за IQOS уредите. IQOS овозможува искуство слично на пушењето на цигари.**


**„95% помалку“ се однесува на просечните намалувања на нивоата од широкиот спектар на штетни состојки (со исклучок на никотин) во споредба со чадот од референтната цигара (3R4F). Не мора да биде еднакво со намалување на ризикот за 95%. IQOS не е без ризик.

** Извор: 3 месечни клинички студии со вистински услови, одржани во САД и Јапонија со 160 полнолетни пушачи.

Најнови новости

Одговори на нашите прашања за #GetToKnowYourCustomersDay
Прочитајте повеќе
Подобро е кога не е изгорено
Прочитајте повеќе
IQOS те чека на Маврово
Прочитајте повеќе
Интернационален ден за запознавање на корисниците
Прочитајте повеќе