29/04/2022

Зошто IQOS е секогаш подобра алтернатива!

Зошто IQOS е секогаш подобра алтернатива! | IQOS MK

Која е разликата?

Многу често прашање, кое се поставува при носење важни одлуки, особено во ситуации кога треба да го направиме најдобриот избор.

Едно од тие прашања е и – кои се клучните разлики помеѓу IQOS и цигарите?, и секако, најважното - кое е подобра алтернатива?

За таа цел, визуелно ќе ви ги претставиме најзначајните разлики:

iqos combustion

Согорувањето претставува горење на одреден материјал, на високи температури, кое предизвикува непосакувана реакција и промена на неговите карактеристики.

Важна информација: Не мора да биде еднакво со намалување на ризикот од 95%. IQOS не е без ризик.
*„95% помалку“ се однесува на просечните намалувања на нивоата на широкиот спектар од штетни состојки (со исклучок на никотинот) во споредба со чадот на референтната цигара.

iqos cigarette smoke

При согорувањето на тутунот во цигарите се создава чад, составен од голем број на честички изградени од цврста и течна материја, кои се вдишуваат од чадот при пушењето.

IQOS не го согорува тутунот, туку го загрева, благодарение на својата единствена HeatControl технологија, со што не создава чад и пепел при користењето.

iqos cigarette tar

Терминот катран, кај цигарите се користи за опишување на низа супстанци кои се јавуваат како преостанатите честички кога ќе се отстрани никотинот и водата од чадот од цигарите. Катранот се користи како стандардизиран начин за мерење на остатокот од цигари. Овие остатоци се и причина за штетните ефекти од пушењето цигари.

Со користењето на IQOS се ослободува аеросол, кој е фундаментално различен од чадот од цигарите и содржи значително пониски нивоа на штетни состојки.*

Важна информација: Отсуството на катран не значи дека IQOS е без ризик. IQOS ослободува никотин, којшто предизвикува зависност.
*Намалување на просечните нивоа на штетни состојки (со исклучок на никотинот) во споредба со чадот од цигарите.

iqos carbon monoxide

При пушењето цигари, јаглеродниот моноксид што се создава со согорувањето, останува неразграден во организмот и истиот го намалува протокот на кислород. Поради тоа се смета за штетна супстанца.

IQOS создава во просек 98% помалку јаглероден моноксид и значително пониски нивоа на други штетни состојки во споредба со цигарите.*

Важна информација: Ова не значи 98% намален ризик, IQOS не е без ризик, ослободува никотин којшто предизвикува зависност.
*Извор: Ги меревме нивоата на одредени штетни состојки приоритетни за известување од страна на реномирани јавни здравствени организации, кои се намалени во просек за 95% во споредба со чадот од цигарата (со исклучок на никотинот).

iqos burning

IQOS не согорува, а притоа овозможува оптимално искуство со вкусот. Со тоа добивате и вистински вкус на тутун.

IQOS, создаден да го замени ритуалот на пушењето цигари, како подобра алтернатива и напредна технологија. IQOS е наменет само за полнолетни пушачи.

Овој производ не е без ризик, ослободува никотин кој предизвикува зависност. Само за полнолетни.

Најнови новости

Алтернативи на пушењето цигари
Прочитајте повеќе
Black Friday намаленија кои го зголемуваат адреналинот
Прочитајте повеќе
Што е несогорлив тутун?
Прочитајте повеќе
Освежи го изгледот на твојот IQOS ORIGINALS DUO
Прочитајте повеќе