ДОБРЕДОЈДОВТЕ ВО IQOS

IQOS е револуционерен начин на уживање во тутунот за возрасни пушачи, кои би продолжиле да пушат. IQOS користи патрони од несогорлив тутун и нуди задоволство на вистински тутун. Бидејќи IQOS го загрева тутунот, наместо да го согорува, нема пепел или чад. (Важна информација: користењето IQOS не е без ризик. Никотинот создава зависност.)
IQOS е производ наменет за сите полнолетни пушачи кои сакаат да продолжат со користење на тутнски производи и уживање во вистински тутун без непријатности како што се тутунски чад и пепел. IQOS е софистициран електронски уред кој го загрева, наместо да го согорува тутунот, при што се ослободува аеросол од вистински тутун без чад, пепел и со помалку непријатни мириси.
IQOS има единствено сечило за греење направено од керамика, прекриена со злато и платина. Содржи најсовремена елктроника која ја регулира температурата, со цел да се обезбеди исто ниво на перформанси при секоја употреба.
IQOS не е наменет за луѓе кои престанале со пушење или никогаш не биле пушачи. IQOS и патроните од несогорлив тутун не се наменети за малолетни лица (под 18 години).
IQOS и целокупното портфолио на производи може да ги најдете и нарачате онлајн. Погледнете го целокупниот каталог на производи. Исто така, производите можете да ги најдете и во IQOS продажните места. Пронајдете го https://mk.iqos.com/mk/lokacii>IQOS продажното место најблиску до Вас.
IQOS е подобра алтернатива на пушењето поради тоа што го загрева тутунот наместо да го согорува. Таквиот процес нуди вистински вкус на тутн, без пепел, чад и со помалку мирис.
Со IQOS се испушта во просек 95% помалку опасни соединенија во споредба со цигарите.*
Целосниот премин на IQOS претставува помал ризик по Вашето здравје, во однос на тоа доколку би продолжиле со пушење.
Важни информации: IQOS не е без ризик. Никотинот создава зависност.
* Во споредба со референтна цигара (3R4F). Тоа немора нужно да значи и еднаков процент на намалување на ризикот од 95%.
Доколку сте загрижени за влијанието на пушењето на здравјето, најдобра опција за Вас е целосно да престанете да користите тутун и никотин.
Не. Користењето на IQOS не е без ризик. Со користење на IQOS се ослободува тутунска пареа која содржи во просек 95% помалку штетни соединенија споредено со цигарите*. Целосното преминување на IQOS претставува помал ризик во однос на продолжување со пушење.
Важна информација: користењето на IQOS не е без ризик. Никотинот создава зависност.
Не, IQOS не произведува чад, затоа што не го согорува тутунот. Со IQOS се создава тутунска пареа, и тоа е единственото што го гледате кога користите IQOS.
Не, IQOS не е уред наменет за одвикнување од пушење. Доколку сте загрижени за влијанието на пушењето на здравјето, најдобра опција за Вас е целосно да престанете со користење на тутунски производи.
Не. IQOS уредот е дизајниран исклучиво да работи со патрони од несогорлив тутун произведени од Филип Морис, и обратно.
Само со нивна заедничка употреба можете во целост да ги искористите сите предности кои ги ниди IQOS и кои се докажани од страна на PMI science. Сите наши студии се засновани на користење на IQOS уред и патроните од несогорлив тутун на Филип Морис.
Да, дозволено e IQOS да се користи во затворени простории. Законот за заштита од пушење го ограничува користењето внатре само на тутунските производи наменети за пушење. Законот за тутун, тутунски и сродни производи јасно дефинира дека користењето IQOS не е пушење бидејќи при неговото користење не се испушта чад како во случајот на цигарите и другите тутунски производи наменети за пушење.
IQOS држачот на патрони и полначот се дизајнирани да бидат сигурни, како електронски уреди, кога се користат во согласност со насоките дадени во упатствата за корисници. Држачот и полначот се во согласност со барањата за електронска сигурност на потрошувачите на ЕУ која се означува со “CE" (Европска согласност) симболот на пакувањето. За повеќе детали погледнете го упатството за корисници.
IQOS не е без ризик. Ослободува никотин кој создава зависност. Само за полнолетни.