Да, при испорака на Вашата нарачка може да плаќате со картичка или во готово.
Не, плаќањето на нарачаниот IQOS и/или соодветните додатоци се врши по достава, доколку имате избрано испорака до дома.
При испорака на нарачката на Вашата адреса, мора да го покажете кодот кој сте го добиле како и Ваш документ за лична идентификација на увид.
Не, сите онлајн нарачки мора да бидат лични.
Вашата нарачка ќе биде испорачана најмногу во рок од 3 дена.
За било каква забелешка или рекламација во врска со испорачаните производи можете да не исконтактирате на бесплатниот телефонски број 0800 99 099 или преку e-mail на: contact.mk@iqos.com, дополнително вашата забелешка може да ја пријвите преку нашите официјални IQOS продажни места.
IQOS не е без ризик. Ослободува никотин кој создава зависност. Само за полнолетни.