ЗАГРЕВАЊЕ НАСПРОТИ СОГОРУВАЊЕ

Поддршка Често поставувани прашања (FAQ) ЗАГРЕВАЊЕ НАСПРОТИ СОГОРУВАЊЕ
Поддршка Често поставувани прашања (FAQ) ЗАГРЕВАЊЕ НАСПРОТИ СОГОРУВАЊЕ
Не. Иако целосното преминување на IQOS ја намалува изложеноста на штетни состојки, IQOS не е без ризик и ослободува никотин, кој предизвикува зависност. Најдобрата опција е целосно да се откажете од употребата на тутун и никотин. Сепак, целосното преминување на IQOS е подобар избор отколку да се продолжи со пушење на цигари.
Никотинот предизвикува зависност. Сепак, тоа не е главната причина за болести поврзани со пушењето. IQOS ослободува никотин на сличен начин како цигарите. Нашите клинички студии покажуваат дека количината и стапката на никотин што се апсорбира при употреба на еден патрон од несогорлив тутун со IQOS е споредлива со онаа при пушење една цигара.
Наведуваме дека IQOS ослободува во просек 90-95% пониски нивоа на штетни состојки во споредба со цигарите. Процентот (90-95%) се однесува на просечното намалување на нивоата на одредени состојки кои се утврдени како приоритетни за дејство според реномирани јавни здравствени организации како што се Светската здравствена организација и Управата за храна и лекови на САД, а кои се наоѓаат во тутунската пареа на IQOS, во споредба со чадот од референтната цигара 3R4F. Точното процентуално намалување зависи од конкретната листа на која се упатува. За таа цел, ги собираме пареата и чадот од тутунот според интензивниот режим на машинско пушење на Health Canada (55 ml волумен на издишување, времетраење на издишување од 2 секунди, интервал од 30 секунди) со користење на споредба врз основа на еден патрон од несогорлив тутун. Пресметките за намалување не вклучуваат никотин.
Целокупните докази ги вклучуваат клиничките податоци на PMI (спроведовме 10 клинички студии со илјадници учесници во САД, Обединетото Кралство, Јапонија и Полска), аеросолна хемија, како и податоци од 18 неклинички студии. Целокупните докази покажуваат дека целосното преминување на IQOS, иако не е без ризик, носи помала изложеност на штетни состојки во споредба со континуираното пушење цигари.
? Ја користиме финансиската статистика или проценките на PMI, кориснички панели за IQOS и Истражување на пазарот на PMI. Вкупниот број на корисници кој го наведуваме се однесува на корисници на IQOS за кои патроните од несогорлив тутун на PMI имаат удел од најмалку 5% од нивното консумирање на тутун во изминатите 7 дена, додека бројот на луѓе за кои проценуваме дека целосно се откажале од пушењето цигари се однесува на корисници на IQOS кои целосно се откажале од цигарите и за кои патроните од несогорлив тутун на PMI имаат удел од најмалку 70% од нивното консумирање на загреан тутун во изминатите 7 дена.
Тоа е цигара која е независно дизајнирана од Универзитетот во Кентаки во САД за научно-истражувачки цели. Таа е стандард за споредба кој најчесто се користи во истражувањата за тутун, што овозможува да се споредат податоците од дадена студија со податоци од друга студија. Цигарите 3R4F наменети за истражување не се достапни на пазарот за потрошувачите.
IQOS не е без ризик. Ослободува никотин кој создава зависност. Само за полнолетни.