IQOS ProtectPlus™ овозможува многу напредни карактеристики поврзани за дизајнот и технологијата кои го редефинираат концептот на заштита и сигурност на IQOS 3™ уредите:
 • јака надворешност што дава голема отпорност на уредот
 • странична врата која обезбедува одлични перформанси
 • нова технологија што обезбедува долг животен век на батеријата
 • електронска комора* на вашиот IQOS 3™ држач е редизајнирана и дава голема издржливост на уредот

*Електронската комора се однесува на делот на IQOS™ држачот каде се сместени сите електронски елементи.
IQOS 3 DUO е дизајниран да работи на голем температурен опсег, но надобар вкус на патроните од несогорлив тутун се постигнува кога уредот се користи на температура од 0°C до 50°C.
Вибрациите на IQOS 3 DUO држачот се активираат во следните ситуации:
 • На почетокот на загревањето (штом го притиснете копчето на држачот за почеток) – една вибрација
 • Кога уредот е спремен за користење – две вибрации
 • Кога користењето е речеси готово (30 секунди пред крај) – две вибрации
Постојат два начини на кои може да проверите кој е статусот на држачот на патрони, односно колку користења се можни без дополнително да се полни. Тоа може да го направите или преку самиот држач или преку полначот:
За да го проверите статусот преку држачот на патрони:
Притиснете и пуштете го копчето на држачот:
 • двете сијалички светат значи спремен за две користења
 • една сијаличка свети значи спремен за едно користење
 • Сијаличките не светат значи држачот не е наполнет

За да се провери статусот на држачот на патрони преки полначот:
Притиснете и пуштете го копчето на полначот.
 • две сијалички светат значи спремен е за две користења
 • една сијаличка свети значи спремен е за едно користење
IQOS 3 DUO уредот може да го ресетирате едноставно си притискање и држење на копчето на полначот во траење од 10 секунди (додека сијаличките не се угаснат), а потоа пуштете го копчето.
Сите сијалички кои покажуваат статус ќе се исклучат, ќе засветат три пати а потоа ќе се намали нивото на светлото на сијаличките со што се потврдува ресетирањето на уредот.
За да го проверите нивото на батеријата на IQOS 3 DUO полначот, притиснете и пуштете го копчето на полначот.
Сијаличката за статус на полначот ќе се вклучи на 3 секунди за да го означи нивото на батеријата:
4 LED = повеќе од 75% е наполнета батеријата
1 LED = ниско ниво на полнење на батеријата. Потребно е да се наполни.
Потребни се околу 120 минути за целосно да се наполни полначот на Вашиот IQOS 3 DUO. Полнете го исклучиво со IQOS AC адаптерот и USB кабелот кои ги добивте при купување на Вашиот уред.
IQOS не е без ризик. Ослободува никотин кој создава зависност. Само за полнолетни.